CRM YAZILIM

CRM yazılım hizmetleri, işletmeler ya da firmalar için pek çok avantajı beraberinde getirir. Bu yazılımlar müşteri odaklı çözümler sunar ve her işletme için oldukça önemli bir konumda yer alan müşteri ilişkilerini yönetme imkânı verir. Müşteri ilişkileri yazılımları son yıllarda firmalar için vazgeçilmezlerden biri olmuştur. Bu yüzden giderek kendi içerisinde gelişen ve büyüyen bir yapı kazandığını söylemek yanlış olmaz. Özellikle müşteri portföyü geniş kitlelere yayılan işletmelerde CRM yazılımları oldukça önemli bir yere sahiptir.

CRM yazılım modülleri müşteri ve aynı zamanda hedef kitleyi kolay ve hızlı bir şekilde yönetmeyi sağlar. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan bu yazılımlar, işletmelere müşteri takibi, kategorize etme, tespit ve hedef koyma gibi çeşitli konularda yardımcı olur. Yazılımlar sayesinde pek çok konuda ihtiyaç duyulan takip ve kontrolü sağlamak mümkündür. Ayrıca oldukça hızlı ve pratik çözümler sunarak işletmelere zamandan kazanç sağlar. Bazı durumlarda tek bir tuşla oldukça uzun sürebilecek bir çalışmayı tamamlamak mümkün olur. Bu yönleri ile işletmeler için birçok avantaj sağladığını belirtmekte yarar vardır.

CRM Nedir?

CRM, İngilizce açılımı Customer Relationship Management olan ve Türkçede Müşteri İlişkileri Yönetimi olarak bilinen bir kavramdır. Bu kavram ile hedeflenen müşteri beklentilerini etkili bir şekilde anlamlandırmak ve sonrasında gerekli verileri toplayarak yeni çalışma stratejileri geliştirmektir. İşletmelerin hedef kitleleri için de oldukça önem verdiği CRM, elde edilen verilerin bir araya getirilmesi ve sektör içerisindeki çalışma yöntemlerinin nasıl olması gerektiğine yön verir. İşletmeler için müşteri ve hedef kitle ile ilgili çalışmaların yapılması adına geliştirilen özel yazılımlar CRM olarak adlandırılır. Son zamanlarda pek çok işletme daha iyi bir strateji belirlemek adına CRM yazılımları ile çalışmayı tercih etmeye başlamıştır. Bu yüzden CRM yazılımların küçük ya da büyük işletmeler için önemli bir konumda yer aldığını söylemek yanlış olmaz.

Günümüzde her işletme ya da firmanın ihtiyacı olan sektör içerisinde rekabet edebilir bir konumda kalmak ve bunun yanında operasyonel işlemler ve beklentilere en doğru şekilde cevap vermektir. Bunu gerçekleştirmenin ilk adımı ise bir CRM yazılımı edinmek ile başlar. Gelişmek isteyen ve müşterilerinin beklentilerine en iyi şekilde cevap vermeyi amaç edinen her işletme ya da şirketin kendine özel bir CRM yazılımı olması gerekir. CRM yazılımını kullanarak sektör ihtiyaçlarını görebilmek ve çalışma stratejilerini buna göre belirlemek mümkün olur. Ayrıca işletmelere pek çok konuda avantajlar sağlar ve karlılığı artırır.

Diğer yandan CRM yazılımları genelde işletme ya da firmalara özel olarak tasarlanır. Çünkü her firma kendi içerisinde farklı bir müşteri portföyüne ya da müşteri beklentilerine sahip olabilir. Tabi bunların yanı sıra firmada bulunan yöneticilerin de aynı şekilde farklı istekleri olması mümkündür. Bu yüzden CRM yazılımları esnek bir yapıda karşımıza çıkar ve her işletmeye için uyarlanabilmesi ile pek çok avantajı da beraberinde getirir. CRM yazılımlarında her işletme kendi ihtiyaçlarını tespit eder ve bunun ardından istekte bulunur. İşletme ya da firmanın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan CRM yazılımları ile daha etkin bir çalışma gerçekleştirmek ve aynı zamanda süreç içerisinde çok daha hızlı bir şekilde yol almak mümkündür.

CRM Yazılımı Kullanmanın Faydaları

Günümüzde CRM yazılımları firmaların isteklerine göre şekillenebilir ya da standart bir CRM yazılımı kullanan işletmelerin de olduğunu söylemek doğru olur. Ancak her ne olursa olsun, kullanılan CRM yazılımları işletme ve firmalara çeşitli avantajlar sağlar. Bu şekilde firma bünyesinde operasyonla faaliyetlerden saha çalışmalarına kadar her şey kontrol altına alınmış olur. Bu da firmaların daha etkin bir çalışma göstermesine ve bulunduğu sektör içerisinde önemli bir konuma gelmesine yardımcı olur. Sektör içerisinde rekabetin daha üst seviyelere çıkarılması ve rakip firmalar ile her zaman yarışabilir bir konumda olunması CRM yazılımlarından elde edilen veriler sayesindedir. Şimdi, CRM yazılımlarının genel olarak sağladığı faydalara daha yakından bakalım.

1. CRM Yazılımı ile Merkezi Veritabanları

CRM yazılımları sayesinde hem mevcut hem de potansiyel müşterilere ait veriler tek bir yerde yani merkezi bir veritabanında tutulur. Ayrıca merkezi veritabanı üzerinden elde edilen verileri kullanmak ve aynı zamanda yönetmek daha kolay ve hızlı olur. Bu yazılımlar ile müşteriler ile ilgili önemli verilere ve bilgilere ulaşmak daha da kolaylaşır. Böylece bilgi yığını arasında kaybolmak ve karmaşık veriler arasında uzun uzadıya arama yapmak gerekmez. Tabi işletme içerisinde bu şekilde bir işleyiş olması gereksiz zaman kaybını önler ve şirket içi faaliyetler daha hızlı bir hal alır. Yöneticiler ve çalışanlar için önemli bir avantaj olarak görülen sürecin hızlı işlemesi, son yıllarda en çok tercih edilen çalışma stratejilerinden biridir.

Diğer yandan merkezi bir veritabanında müşterilere ait bilgilerin toplanması aynı zamanda müşteri beklenti ve isteklerine cevap verilmesini sağlar. Müşterilerden gelen dönütler daha hızlı bir şekilde filtrelenir ve fark edilebilir. Bir işletme ya da firmanın müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca bu durum müşteri tarafından da memnuniyetle karşılanır ve işletmeye olan bağlılık önemli ölçüde artar. Bu nedenle CRM yazılımları şirket için çalışmalarda daha verimli olmak adına önemli bir konumda yer alır ve özellikle geniş bir müşteri portföyüne sahip olan şirketlerde birçok avantaj sağlar.

2. CRM Yazılımları ile Veri Girişleri Otomatik Yapılır

CRM yazılımları ile veri girişleri her zaman otomatik bir şekilde yapılır. Yani bu yazılımlar sayesinde veri girişlerini e-posta ya da telefonla girmeye gerek kalmaz ve bunun yanında zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmiş olur. CRM yazılımları şirket ya da firmalara kendi içerisindeki faaliyetleri ve tüm süreci en başından sonuna kadar yönetme imkânı verir. Ayrıca bunu otomatik bir şekilde yapar ve bu sayede işlerin kolaylaşmasına yardımcı olur. Otomatik işlemlerin yapıldığı şirketlerde zaman ve personel açısından tasarruf sağlanır. Bir işi yapmak bazen birkaç personel gerekirken otomatik işlemler sayesinde bir personel ile tek başına tüm süreci yönetebilir hale gelmek mümkün olur.

Tabi CRM yazılımları ile gelen bu avantajlar, sektör içi rekabette ayakta kalmaya yardımcı olur. Her şirket kendi çalışma planını belirler ve bu doğrultuda hizmet vermeye devam eder. Müşterilerinden gelen dönütlere hızlı bir şekilde cevap veren her şirket, sektörde uzun zaman ayakta kalmayı başaran ve kısa süre içerisinde etkin sonuçlar elde eden şirketlerdir. Artık pek çok işlemin sadece tek bir tuşla yapıldığı günümüzde otomatik veri girişleri yanında farklı otomasyon sistemlerinin de olduğunu ve bu şekilde şirket içi faaliyetlerin daha sürdürülebilir bir hale geldiğini söylemek yanlış olmaz. Bunları sağlamak için de bir CRM yazılımı edinmenin öncelikli koşullar arasında yer aldığını bilmekte fayda vardır.

3-CRM Yazılımı Hedef Kitlenin Etkileşim Geçmişini Gösterir

İşletmeler ya da firmalar belirli bir müşteri portföyüne sahiptir. Ancak mevcut müşterilerin yanında potansiyel müşterilere de ulaşmak ve onları da müşteri portföyüne dâhil etmek önemlidir. Çünkü işletmeler için müşteri sayısındaki artış karlılığın da artmasına neden olur. Bu yüzden potansiyel müşteriler üzerinde bir inceleme yapmak ve onların etkileşimlerini takip ederek işletmenin mevcut müşterisi yapmak için bazı adımlar atmak gerekir. İşte burada yine devreye CRM yazılımları girer. CRM yazılımları ile işletmeye ait potansiyel müşterilerin tüm geçmiş etkileşimlerini görmek ve çalışmaları bu doğrultuda sürdürmek mümkündür. Potansiyel müşterileri kazanmak için bu yazılımlar gerekli veri akışını sağlar ve aynı zamanda müşteriler ile ilgili pek çok veriyi bir araya getirir.

Potansiyel müşterileri şirket bünyesine katmak için CRM yazılımları ürün ve hizmet satışı öncesi hem satış hem de pazarlama noktalarında elde edilen veriler toplanır. Müşterilerden gelen etkileşim bilgileri kayıt altına alınarak hangi yönde eğilim gösterdikleri incelenir. Tabi bu kayıtlar aynı zamanda potansiyel müşterilerin daha yakından tanınmasına olanak sağlar. Potansiyel müşteriler ile ilgili alınan notlar ve kayıtlar çalışma stratejisinde çeşitli değişikliler yapılmasına ve bu değişikliklerin kontrollü bir şekilde gerçekleşmesine imkân tanır. Ayrıca CRM yazılımlarının verdiği kayıtlara göre müşteri edinmek aynı zamanda bilinçli çalışmaların yapılmasını ve atılacak yanlış adımların önüne geçilmesini sağlar.

4. CRM Yazılımları ile Satışların Kaydını Tutun

Ürün ve hizmet satışında en iyi noktalara çıkmak her işletme için önemli bir konumda yer alır. Tabi bunun yanında satış sürecini takip etmek ve karlılığı artırmak için birtakım girişimlerde bulunmak gerekir. CRM yazılımları satış sürecinde aldığı kayıtlar ile müşteriler ile ilgili çalışmalarınıza yön verir ve bunun hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar. Ayrıca satış sürecini takip etmeniz kolaylaşır ve bu şekilde her müşteri ile zamanında iletişim kurulmasını sağlar. Büyük ölçekli ya da geniş bir müşteri portföyüne sahip olan firmaların zaman zaman satış ile ilgili müşterilerine ulaşması gerekir. Ancak müşteriler ile belirtilen zamanın dışında iletişim kurmak bazen istenmedik sorunların ön plana çıkmasına neden olabilir. CRM yazılımları ise sizlere bu konuda etkin bir şekilde kullanabileceğiniz veri kayıtları tutar.

İşletmeler için ürün ve hizmet satışının yanında müşteriler ile iyi ilişkilerde bulunmak da aynı şekilde önem arz eder. Bu yüzden CRM yazılımları müşterileri vaktinden önce aramayı engeller ve bunun yanında zamansız iletişime geçme gibi durumlar nedeniyle müşteri kayıplarını önler. Satış sürecinde müşteriler ile ilgili gerekli olan ve yapılması gereken her şey yazılım içerisinde sizlere sunulur. Böylece gereken planlama ve çalışmalar kolayca yapılmış olur. Satış sürecinde ve müşteri ile ilişkilerde aksaklıklar yaşanmaz ve ayrıca profesyonel bir çalışma disiplini ortaya çıkar. Bu durum da her şirket için bulunduğu sektörde önemli bir artı olarak karşımıza çıkar.

5. CRM Yazılımları Zamanlama Konusunda Avantaj Sağlar

Firmalarda gerek şirket içi gerekse de şirket dışı çalışmalarda zamanlama oldukça önemli bir konumda yer alır. Çalışma süreçlerinde zamanlamayı ayarlamak ise CRM yazılımlar ile mümkündür. Potansiyel müşterilerin takibi, doğru zamanda aksiyon alma ya da bireysel teklifler gibi tüm süreçler CRM yazılımlar üzerinden kontrol edilebilir ve ayarlanabilir. Ayrıca CRM yazılımlar ile şirket için takip oluşturmanız ve çalışanlarınız ile ilgili çeşitli zamanlar için aksiyon almanız oldukça kolay olur. Eğer zamanlamayı doğru yaparsanız, çalışmalarınızda da aksamalar olmaz ve bunun yanında hem müşterileriniz hem de çalışanlarınız için uygun çözümler üretme şansına sahip olursunuz.

İşletmelerin bulunduğu sektör içerisinde zaman kontrolü sağlaması ve belirlenen zaman aralıklarında aksiyon alması önemli bir durumdur. Özellikle çalışmaların aksamaması için bu oldukça önemli bir konumda yer alır. Ancak işletmelerin farklı iş kolları üzerinden hizmet verdiğini düşünürsek her süreci takip etmek sanıldığı kadar kolay olmaz. Bu yüzden belirli süreçlerin kontrol edilmesi her şey zamanında yapılması gerekir. Yani ne erken ne de geç. Böyle bir durumda ise CRM gibi yazılımlar oldukça önemli bir konuma gelir ve hem yöneticilere hem de çalışanlara çeşitli kolaylıklar sağlar. Şirket çalışmalarında önemli anları kaçırmamak ve sistemli bir şekilde ilerlemek için CRM yazılımlar büyük bir avantajın da kapılarını açar.

6. CRM Yazılımları Şirket İçi İletişimde Etkin Olmayı Sağlar

Şirket içinde müşteriler ile iletişime geçme konusunda görevlendirme yapmak ve iletişim konusunu çalışanlara aktarmak CRM yazılımlar ile oldukça kolay bir hale gelir. Bunun yanında potansiyel müşteriler için çalışma ekibi oluşturabilir ve bu ekibin CRM yazılımı üzerinden her an birbirileri ile iletişime kalmasını sağlayabilirsiniz. Ekip içerisinde çalışma iç güdüsünü de aşılayan bir durum olan görev paylaşımı, aynı zamanda üzerinizden bazı yükleri atmanıza süreci çalışanlarınız arasında dağıtarak daha organize bir çalışma yapmanıza olanak sağlar. Çalışanlarınız ile daha etkin ve profesyonel bir hizmet süreci oluşturmak istiyorsanız, CRM yazılımlar ile bunu gerçekleştirmeniz her zaman için mümkündür.

Ayrıca şirket içinde yeni duyurular, etkinlikler ve müşteri takibinin çalışan personeller tarafından yapılması da CRM yazılımları sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde işler. Önemli bir duyurunun şirket içinde çalışan tüm personellere iletilmesi ve bunun ardından gerekli aksiyonların hızlı bir şekilde alınması adına bu yazılımlar oldukça işlevsel sonuçlar ortaya koyar. Tabi bunun yanında işlerin aksaması ya da sekteye uğraması gibi durumlar da tamamen ortadan kalkar. Önemli olan CRM yazılımını daha etkin kullanmak ve aynı zamanda çalışanların bunu alışkanlık haline getirmesini sağlamaktır. CRM yazılımının görevlendirilen çalışan tarafından da etkin bir şekilde kullanılması şirketin faaliyetlerinde daha hızlı aksiyon alınmasında önemli bir rol oynar.

7. CRM Yazılımı Tahminleri ile Sizlere Yardımcı Olur

CRM yazılımları sizler için küçük bir yapay zeka algoritması gibi çalışır. Şirket içinde ve dışında gerçekleştirilen çalışmalarda en uygun çözümleri sunar. Yapılması gereken sadece görüşme kayıtlarının güncel tutulmasıdır. Ayrıca CRM yazılımlar sizler için çeşitli konularda veri özeti çıkarır ve sizler tarafından ayarlanan hatırlatmalar ile iş akışanlarında yardımcı asistan görevi görür. Bunların yanı sıra raporlamaları görsel hale getirir ve daha anlaşılabilir bir özet sunar. Böylece genel iş takibini aksatmadan yapmak ve gereken yerlerde müdahalede bulunmak mümkün olur. Yapılan çalışmalar ile ilgili sunduğu özetler sayesinde de zamanında aksiyon alınmasına olanak sağlar.

Genel olarak bakıldığında CRM yazılımları sizler için aslında yardımcı asistan olarak hizmet de verir. Bu şekilde toplantıları kaçırmaz, müşteri takibi daha yakından yapar ya da müşteriye ürün teslimatı gibi zamanlarda herhangi bir aksaklık yaşamazsınız. CRM yazılımlarının sunduğu bu özellikler özellikle büyük çaplı şirketler ve çalışanları için önemli olarak görülür. Ancak aynı durum orta ve küçük ölçekli işletmeler için de aynıdır. İşlerde herhangi bir aksamanın ya da durmanın meydana gelmemesi için gerçek zamanlı bir kontrol sağlamak ve bunu sürece yansıtmak gerekir. Bu durumun tam olarak işletmelerde faaliyete geçmesi için ise CRM yazılımları ile mümkün olur.

8. CRM Yazılımları Dinamiktir ve Sizinle Büyür

CRM yazılımlarının avantajlarından biri de sizinle birlikte büyümesidir. Çünkü bu yazılımlar genel olarak dinamik bir yapıda üretilir ve hizmete sunulur. Bu şekilde şirketlerdeki çalışmalar ya da faaliyetler büyüdükçe CRM yazılımları da büyür. Yani her türlü ihtiyaca cevap verebilmesi için beklentilere uygun olarak esneklik kazanır. Bu durum ise şirkette hiçbir zaman modası geçmeyecek ve rafa kaldırılmayacak bir yazılım ile yıllarda çalışılmasını sağlar. Şirketin büyüme sürecinde CRM yazılımlarını da ihtiyaçlar doğrultusunda büyütmek ve tüm dönemlerde kullanışlı ve işlevsel olmasını sağlamak mümkün olur. Eğer profesyonel çözümler sunmaya ve aynı zamanda kaliteden ödün vermeden çalışmalar yapmaya devam etmek istiyorsanız, CRM yazılımları sizlere bu konuda süreklilik sağlayacaktır.

Şirketler ya da işletmeler büyüdükçe yapılan çalışmalar da büyür ve işlerde meydana gelen çoğalma takip sürecini zora sokar. Ancak CRM yazılımları şirketiniz ne kadar büyürse büyüsün sizlere hızlı ve pratik çözümleri ile yardımcı olur. Müşteri takibini kolay bir hale getirir ve bunun yanında iş takibini de kolaylaştırır. Böylece işlerde herhangi bir şekilde büyüme olsa da takip süreci her zamanki gibi sorunsuz bir şekilde ilerler ve çalışmalar sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaz. Bu nedenle şirketin her döneminde CRM yazılımları ile entegre olacak şekilde çalışmak doğru olur. Çünkü CRM yazılımlar ister küçük ölçekli ister büyük ölçekli bir işletme olan sizlere her aşamada destek sağlar.

9. CRM Tüm Zamanından Tasarruf Sağlar ve Satışlara Odaklanmanıza İmkân Verir

CRM yazılımları ile zamandan tasarruf etmeniz her zaman için mümkündür. Çünkü çoğu işi otomatik bir şekilde sizin yerinize halleden CRM yazılımları, müşterilerin manuel takip edilmesinden gelen e-postalara cevap verilmesine kadar işleri sizin için hızlandırır. Bu şekilde artan zamanınız size kalır ve satış noktasında daha çok aktif olmanıza yardımcı olur. Tabi şirketler için önemli noktalardan biri de satış sürecidir. Çünkü ne kadar fazla satış o kadar kazanç anlamına gelir ve özellikle yöneticilerin satış departmanı ile daha yakından ilgilenmeleri gerekir. İşletmelerde bunu mümkün kılan ise CRM yazılımları olarak karşımıza çıkar.

Bir şirkette yöneticilerin ya da çalışanların zamanı doğru kullanmaları verimliliğin artmasında büyük rol oynar. Ancak bazı işlerin çok fazla zaman alması ile önemli noktalara eğilim göstermeleri mümkün olmaz. CRM yazılımları ise tam olarak burada devreye girer ve başta yöneticiler olmak üzere çalışanlara zamandan tasarruf sağlayarak diğer işlerle ilgilenmelerine olanak sağlar. Özellikle satış departmanında yer alan yöneticilerin ya da çalışanların işlerini bitirerek ya da daha kolay bir hale getirerek satışlar ile ilgilenmelerine destek olur. Bu durum şirket içinde karlılığı artırmak ve daha çok satış yapmak adına yeni çalışmaların yapılmasını da mümkün kılar. Tabi bunları yapmak öncelikle CRM yazılımı edinmekle başlar.

CRM Yazılımları ile Neler Yapılabilir?

CRM yazılımları kapsam olarak oldukça geniş bir yelpazede karşımıza çıkar. Şirket ya da işletmelerin çeşitli alanlarda kontrol sağlayabilen ve takip süreçlerinde önemli avantajlar sağlayan bu yazılımlar, amacına uygun kullanılması halinde istenen sonuçlar ön plana çıkarır. Şirket bünyesinde yapılan çalışmalarda verimliliği artırmak ve sektörde daha etkili bir hale gelmek CRM yazılımlar sayesinde mümkündür. Peki, herkesin merak ettiği bir konu olan CRM yazılımlar ile neler yapılır? Daha yakından inceleyelim.

Gruplandırma ve Özelleştirme

CRM yazılımlar sayesinde müşterileri gruplandırmak ve böylece müşteri takibini kolaylaştırmak mümkündür. Gruplandırma özelliği ile her müşteri şirket tarafından belirlenen özelliklere göre farklı sınıflara ayrılabilir. Bu durum faaliyetler sırasında daha hızlı ve profesyonel hizmetler sunulmasına yardımcı olur. Bunun yanında müşterileri birtakım kriterlere göre özelleştirmek de yine CRM yazılımları ile mümkündür. Eğer siz de müşteri takibinde birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, bu konuda CRM yazılımlardan yardım alabilirsiniz.

Ziyaret Planlama

Şirket içi ziyaretlerin planlanmasında işlevsel özellikleri ile öne çıkan CRM yazılımlar, gerek yöneticilerin gerekse de diğer çalışanların saha ziyaretlerinde avantajlı hizmetler sunar. Bu yazılımlar ile ileri bir tarihe ziyaret planlaması yapabilir ve aynı şekilde tarihin yaklaşmaya başlaması ile sizlere hatırlatma yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hem sizin hem de çalışanlarınızın daha önceden planlanmış olan iş görüşmeleri aksamamış ve doğal olarak şirket faaliyetleri de hız kesmeden devam etmiş olur.

Form ve Anket Oluşturma

CRM yazılımları sayesinde çeşitli konularda form ve anketler oluşturmak mümkündür. Şirket için ihtiyaç duyulan verilerin toplanması ve işlenmesinde etkin bir rol onayan CRM yazılımları, aynı zamanda çeşitli konularda çalışmanın yönünü belirlemek amacıyla veri elde edilmesini sağlar. Ayrıca CRM' ler ile form ya da anket oluşturmak oldukça kolaydır ve istenen bir anketi hazırlamak için pratik çözümler sunulur. Bu anketeler aynı zamanda şirket içinde çalışan personellere de uygulanabilir. Yani CRM yazılımları ile şirket içi ve şirket dışı belirli konularda nabız tutmak mümkün olur.

Lokasyon ve GPS Yönetimi

CRM yazılımları ile lokasyon ve GPS yönetimi de yapılabilir. Saha içince hizmet veren çalışanların anlık harita üzerinde takip edilmesi mümkündür. Ayrıca çalışanların gün içerisinde hangi rotalardan geçtiğini ve hangi lokasyonlarda bulunduğunu yine CRM yazılımları ile takip altına almak oldukça kolaydır. Ayrıca buna planlanmış takvim rotası da eklendiği anda oldukça işe yarar bir bilgi akışı ortaya çıkar. CRM yazılımlarının iş yerlerine sağladığı bir başka önemli avantaj da mesai başlangıç ve bitiş zamanlarının görüntülenmesi olur. Müşteri ile geçirilen zaman ve bununla birlikte verimlilik ölçümü yine CRM yazılımları sayesinde mümkündür.

Takım Yönetimi ve İletişim

CRM yazılımları servis sağlayıcıları sayesinde uzaktan takım yönetimine izin verir. Saha ekibi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılmasını sağlar. Tabi bunun yanında mesajlaşma gibi çeşitli iletişim yolları ile onlarla sürekli bağlantı halinde kalınmasına olanak sağlar. Ayrıca çalışanlar CRM yazılımlar ile gruplara ayrılabilir ve iletişim bu şekilde sağlanabilir. Bu nedenle saha çalışmalarında personel takibi için CRM yazılımlara büyük oranda ihtiyaç duyulur ve özellikle geniş yelpazede operasyonel hizmetler veren şirketler. CRM yazılımları sayesinde işlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Her an saha ekininden haberdar olmak ve onlarla iletişimde kalmak isteyen yöneticiler bu yazılımlar oldukça önemli bir konumda yer alır.

Müşteri Kazanımı

CRM yazılımlar sayesinde belirli bir müşteri portföyüne sahip olan şirketlerin bünyesine yeni müşteriler katması da mümkündür. Saha ekibi ile organize bir şekilde çalışan yazılım, portföye katılan yeni müşterileri kaydeder ve onlarla ilgili takip sürecini kolaylaştırır. Bu yüzden yeni müşteriler keşfetmenizin ardından CRM yazılımlar ile onları kayıt altına alabilir ve bu şekilde müşteri portföyünüzü genişletebilirsiniz. Ayrıca potansiyel müşterileriniz ile ilgili çalışmalar yapabilir ve aynı zamanda kolay takip özelliği ile onları daha yakından mercek altına alabilirsiniz.

Yöneticiler İçin Yönetim Paneli

CRM yazılımlar aynı zamanda şirketlerdeki yöneticiler için oldukça kullanışlı bir yönetici paneli sunar. Bu şekilde şirket içi ve şirket dışı faaliyetleri daha kolay bir şekilde takip etmek ve yönetmek mümkündür. Yönetici panelinden saha ekibi görüntülenebilir, onlarla iletişim sağlanabilir ve aynı zamanda şirket için personel yönetim ve idaresi ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Bunların yanı sıra çalışmalar ve personeller ile ilgili tüm raporlar da yine CRM yönetici panelinden alınabilir. CRM yönetici panelleri, uzaktan kontrol ve yönetim konusunda pek çok kolaylık sağlar. Sağlıklı bir raporlama ve kayıt alma ile şirket içi işleyişi yakından takip etmek mümkün olur. Oldukça kolay bir şekilde oluşturulan anket ile personel düşüncelerini öğrenebilir ve genel işleyiş hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Hangi Firmaların Özel CRM Yazılımları Kullanması Gerekir?

CRM genel anlamı ile stratejik bir kavram olma özelliği taşır. Günümüzde her işletme ya da şirket, yer aldığı sektör içerisinde rakipleri ile rekabet edebilme potansiyeline sahip olma ya da bunu sürdürebilmek için gerekli mücadeleyi gösterme ve rakiplerinden bir adım önde olmak zorundadır. Tabi sektör içerisinde gereken mücadeleyi vermek ise her şirketin kendine has bir fark yaratması ile mümkün olur. Sektörde etkin bir konumda yer almak ve müşteriler ile daima uzun soluklu bir bağ kurmak her şirket ya da işletmenin öncelikli hedefleri arasındadır. Şirketlerin böyle bir yapıyı sektör içerisinde muhafaza etmesi ticari ilişkilerde başarı ve kazanç oranında büyük ölçüde artış sağlar.

Şirketlerin aynı zamanda sektör içerisinde belirli bir satış stratejisine sahip olması ya da gerekli verileri toplayarak bu stratejiyi zamanında değiştirerek yoluna devam etmesi önemlidir. Çünkü yapılan stratejilerde değişim müşteri memnuniyetinin de artmasına yardımcı olur. Ayrıca pazarlama daha etkin bir hale gelir ve satış süreçlerinde daha doğru hamleler yapılır. Tüm bu süreçlerin istenen bir şekilde yönetilmesi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan uygulanabilmesinde ise CRM yazılımları öne çıkar. Pazarlama, satış, üretim, lojistik, planlama ve muhasebe şirketin iç yapısındaki tüm çalışmalar CRM yazılımları sayesinde daha verimli bir hale getirilir. Yani bu tür alanlarda çalışmalar gösteren her şirketin ihtiyaç duyduğu yazılımlar CRM programları olarak karşımıza çıkar.

CRM Yazılımlar ile Satış Personelinin Verimliliğini Artırma

CRM yazılımlar aynı zamanda satış personeli ile organize çalışma konusunda avantajlar sunar. Satış personelini yazılım üzerinden talip etmek ve bunun yanında iletişimde kalarak direktifler vermek ve yönlendirmek mümkün olur. Bu şekilde satış ve pazarlama ile ilgili daha etkin bir çalışma gerçekleştirilmiş ve hedeflere kolayca ulaşılmış olur. Peki, CRM yazılımlar ile satış personelinin verimliliği nasıl artırılır? Buna bakalım.

 • CRM yazılımları ile satış personeli başta müşteriler ve bunun yanında yetkililer ile ilgili tüm bilgilere oldukça kolay bir şekilde ulaşır. Bunlar arasında adres, telefon, faks, e-posta, teklifler, siparişler, faturalar, cari hesap, teknik servis kayıtları ve müşteri şikâyetlerini göstermek mümkündür.
 • Bunun yanında yazılım sayesinde satış personeli şirketteki ürünler ile tüm bilgilere kısa süre içerisinde ulaşma şansını yakalar. Bunlar arasında ürün fiyatları ve maliyetleri, , ürünlerin özellikleri, ürün fotoğrafları ve teknik bilgiler karşımıza çıkar.
 • Genel olarak teklifler ya da revize edilen teklifler ve sözleşmeler oldukça kısa sürede hazırlanır ve profesyonel bir şekilde müşteriye iletilir.
 • Müşterileri yakından ilgilendiren görüşmeler, yazışma, ziyaret, teklif ve sipariş gibi tüm aktiviteler CRM yazılımları ile kayıt altına alınabilir. Böylece takip etme süreci daha kolay bir hal alır ve herhangi bir sorun yaşamadan müşteri takibi satış personeli tarafından yapılabilir.
 • Ayrıca satış personeli siparişlerin şirket içindeki elektronik sürecini kolayca takip eder. Tabi ürünlerinden satılmasından üretimine, teslimat için hazır hale getirilmesinden kurulumun ve ücretin tahsil edilmesine kadar tüm süreci yakından takip edebilir.
 • E-postalara ve şirket içinde ve dışında yapılacak olan işlere yazılım ile kolay bir şekilde ulaşabilir. Bunların yanı sıra şirketteki diğer çalışanların ajandalarına ve toplantı planlamalarına da yine CRM yazılımı ile satış personellerinin ulaşması mümkün olur.

CRM yazılımları müşteri takibi ve yönetimi kadar şirket personellerinin takip ve yönetiminde de oldukça etkili olan bir yazılımdır. Yöneticiler için birçok avantajı bir arada sunar ve onlara pek çok konuda kolay ve hızlı bir süreç takibi imkânı verir. Bu yazılımlar sayesinde sahada çalışan personelleri dahi yakından takip etmek ve yönetmek mümkün olur. Bu nedenle CRM yazılımlar aynı zamanda satış personelinin verimliliğini artırma konusunda önemli etkiler ortaya koyar. Bu yüzden siz de şirket ürün ya da hizmetlerinin satışında personellerin verimliliği konusunda önemli derecede bir artış meydana getirmek için CRM yazılımları tercih edebilir ve bu yazılımlar sayesinde istenen sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Özel CRM Yazılımı Nedir? Hangi Sektörlerde Hizmete Sunulur?

Özel CRM yazılımları şirketler için sunulan birtakım standart dışı özelliklerin bulunduğu bir yazılım olma özelliği taşır. Genelde sektöre özel çalışmaların yapıldığı yazılım türleri olarak karşımıza çıkar. Bu yazılımların amacı sektör içerisinde ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanması adına özel olarak tasarlanır ve hizmete sunulur. Bu yüzden her şirket ya da işletme için farklı özelliklere sahip CRM yazılımları görmek mümkündür. Özel CRM yazılımlarının geliştirilerek hizmete sunulduğu sektörler ise aşağıdaki gibi karşımıza çıkar;

 • Ticaret, İmalat, Pazarlama, İthalat-İhracat
 • Medikal Ticaret, Kozmetik Ticaret
 • Bilişim, Tasarım, Mühendislik, Müteahhitlik
 • Danışmanlık, Eğitim, İletişim, Hukuk
 • Bakım, Tamirat, Teknik Servis
 • Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı
 • Tur, Gezi, Seyahat
 • Otel, Rezervasyon Hizmetleri
 • Sigortacılık
 • Kiralama, Organizasyon, Fuar
 • Dershane, Okul, Kurs
 • Dernek, Vakıf, STK
 • OSGB - Ortak Sağlık Birimi

CRM yazılımlar, şirketlere özel yapısı ile kişiselleştirilebilir bir özellik sunar. Bu sayede hem sektör bazında hem de firma bazında farklı bir yazılım üretmek ve kullanıma sunmak mümkün olur. Bu konuda genel olarak şirketler öncelikle nasıl bir süreç yönetimine sahip olduklarını ve bunun yanında ek ihtiyaçlarının neler olduğunu belirtir. Daha sonra ise yazılım ile ilgili çalışmalar bu ihtiyaçlara göre şekillenir ve şirketlere sunulur. Bunun nedeninin ise her şirketin işleyişinin farklı olmasından kaynaklanır. Yani bir şirket için yararlı olan yazılım başka bir şirket tarafından verimli bir şekilde kullanılamayabilir.

Neden CRM Yazılımı Kullanmak Gerekir?

CRM yazılımlarının şirketlerde ya da işletmelerde kullanılmalarının birçok nedeni vardır. Bunların en önemli nedenleri arasında ise sağladığı avantajlar olarak ön plana çıkar. Bunların yanı sıra müşteri ile alıcı arasındaki bağlantının güçlendirilerek ilgili şirket ya da işletmenin prestij kazanmasına yardımcı olan yine CRM yazılımlarıdır. Bunun yanında müşteri memnuniyetini yakalamak ve onlara sunulan hizmeti iyileştirmek bu yazılım sayesinde mümkün olur. Ayrıca şirket çalışmaları ve satışı yapılan ürünler ile ilgili tüm bilgilere de kolayca bir şekilde ulaşmanın en etkili yollarından biri CRM yazılımları olarak karşımıza çıkar.

Diğer yandan neden CRM yazılımı kullanılması gerekir? Sorusuna net bir yanıt verebilmek için öncelikle yazılımın şirkete kattığı her ne var ise bunlar üzerinde derinlemesine bir analiz yapılması gerekir. Örneğin pazarlama ve satış aşamasında CRM yazılımları oldukça öneli etkiler sunar. Ayrıca Pazar araştırmasında önemli verilerin analiz edilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve kazanılmasında büyük bir öneme sahiptir. Eğer bir şirket ya da işletmede iş yoğunluğunun azaltılarak çeşitli konularda takip sürecinin kolaylaştırılması isteniyorsa CRM yazılımlarından faydalanmak mümkün olur. Çünkü CRM yazılımlar pek çok veri ve kayıt ile ilgili hızlı sonuçlar ortaya koyar ve bu şekilde hem yönetici hem de çalışanlar için pek çok avantajı beraberinde getirir.

CRM Yazılımı Modülleri Nelerdir?

Günümüzde geliştirilen ve kullanıma sunulan CRM yazılımları kendi içerisinde birtakım modüllere sahiptir. Bu modüller şirketlerde işletin daha hızlı ve kolay bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Bunun yanında çeşitli konular ile ilgili takip süreçleri hızlanır ve verilerin ve kayıtların üzerinden analiz yapmak daha profesyonel bir hale gelir. Bu nedenle şirketler ya da işletmeler CRM yazılımlarına oldukça önem verir ve genelde şirket içi ve dışı operasyonel faaliyetlerde bu yazılımları tercih eder. Şimdi, CRM yazılımları içerisinde yer alan modüllerin neler olduklarına daha yakından göz atalım.

Kurumsal Hafıza

Kurumsal hafıza, şirket içinde yer alan bilgilerin tek bir merkezden yönetilerek hem zaman hem de paradan tasarruf edilmesini sağlar. Bu şekilde artan zamanlarda şirket içindeki farklı iş kolları ile ilgilenmek mümkün olur.

E - Posta Entegrasyonu

Çeşitli e-posta servisleri ile entegre olabilen CRM yazılımları e-postaya gelen bilgilere direkt olarak yanıt verilmesine ve hızlı bir iletişime yardımcı olur.

Zaman Yönetimi

CRM yazılımları ile zaman yönetimi oldukça profesyonel bir hale gelir. Bu şekilde şirket içinde ve dışında yürütülmesi gereken işler daha sağlıklı bir şekilde planlanır.

Aktivite Yönetimi

Müşteriler ve çalışanlar ile yapılacak olan aktivitelerin CRM yazılımı üzerinden yönetilmesi mümkündür.

Müşteri Yönetimi

CRM yazılımları ile gelen önemli özelliklerden biri de müşteri yönetimi olarak karşımıza çıkar. Müşterilere ait bilgilere yazılım üzerinde tek bir merkezden ulaşılır ve duruma göre paylaşım da yapılabilir.

Müşteri Görüşme Takibi

Müşteriler ile yapılan görüşmeleri CRM yazılımı üzerinde kayıt altına almak ve arşivlemek mümkün olur.

Ziyaret Takibi

Yazılım üzerinden müşteri bazlı yapılmış olan ziyaretler takip edilebilir.

Takvim Yönetimi

CRM yazılımlarında takvim yönetimi modülü şirket içinde çalışanlar için zaman yönetimi oluşturulmasına yardımcı olur.

Görev Yönetimi

Görev yönetimi modülü sayesinde şirkette çalışanlar için yapılan atanmış görevler yazılım üzerinden takip edilebilir ve yönetilebilir.

Hızlı Giriş Modülü

Bu modül CRM yazılımına ilk kez girişi yapılan müşteri bilgilerinin daha hızlı bir şekilde kayıt edilmesini sağlar.

Teklif Süreç Yönetimi

Çalışmalar ile ilgili tekliflerin süreç bazlı olarak takip edildiği modüldür. Ayrıca yazılımda tekliflerin aşama bazlı olarak da analiz edilmesi de mümkün olur.

Sipariş Süreç Yönetimi

Bu modül ile sipariş süreci takip edilir. Müşteriler tarafından verilen siparişler, CRM yazılımı üzerinden oldukça kolay ve hızlı bir şekilde takip edilerek hangi aşamada oldukları da izlenebilir.

Alternatif Teklif Yönetimi

Bu modülde müşteriler için hazırlanmış olan alternatif teklifler yer alır. Yazılım üzerinden hazırlana bu teklifler aynı zamanda siparişe çevrilebilir.

Sipariş Ödeme Planı Takibi

Siparişlere ait ödeme kalemlerinizi takip edebilirsiniz.

Envanter Yönetimi

CRM yazılımı içerisinde şirket bünyesinde bulunan tüm envanterlerin faturaları ve servisleri ile birlikte yönetildiği modül olarak karşımıza çıkar.

Kaynak Yönetimi

İşletme içerisinde ortak olarak kullanılan tüm kaynaklar bu modül üzerinden kontrol edilir ve yönetilir.

İletişim Yönetimi

İletişim modülünde müşteriler ile yapılan görüşmeler kaydedilir ve aynı zamanda yazılım üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde takip edilebilir.

Etkinlik Aktivite Yönetimi

Bu modül sayesinde müşteriler ile yapılması planlanmış olan etkinlikler takip edilir. Böylece planlanan etkinler konusunda herhangi bir aksama ya da sorun yaşanmaz ve belirlenen tarihte etkinlik gerçekleştirilmiş olur.

Anket Yönetimi

Anket modülü hem çalışanlar hem de müşteriler için anket oluşturarak veri toplanmasında ve buna göre bir inceleme yapılmasında kullanılır. Özellikle potansiyel müşteriler ile ilgili bilgilerin toplanmasında önemli avantajlar sağlar ve aynı durum şirket içi çalışanlar için de geçerlidir.

Olay Yönetimi

Yazılım içerisinde olay yönetimi modülü ile müşterilerden alınan talep, bilgi, arıza ya da şiakyet gibi kayıtların yönetilmesi mümkündür.

Servis Takvim Yönetimi

Servis takvim modülü şirket içinde görev alan servis personellerinin zaman planlamasını yapma da yardımcı olur.

Servis Yönetimi

Servis yönetimi ile şirkette çalışmakta olan servis personellerinin iş atamaları ve bunun yanında servisleri takip edilir.

Uyarılar Notifikasyon Yönetimi

Şirket içinde istenilen herhangi bir konuda uyarı düzenlemesi yaparak ilgili kişiler ile bu uyarıyı paylaşabilir ve aynı zamanda uyarıların bilgisayar ekranı ekran, SMS veya eposta ile ulaşması sağlanabilir.

Numune Takibi

Numune takibi modülü müşterilere verilen numunelerin yakından takip edilmesini, onay alınmasını ve daha sonra ise siparişe çevrilesini sağlar.

Ürün Yönetimi

Ürün yönetimi modülü sayesinde müşterilere satılmış olan ürünler seri numaraları üzerinden takip edilebilir.

Garanti Takibi

Aynı şekilde garanti modülü de müşterilere satılan ürünlerin garanti bazlı takip edilmesini sağlar.

Not Yönetimi

Not yönetimi ile müşteriler hakkında gerekli notlar alınır ve bunlar isteğe bağlı olarak şirket içi çalışanlar ile paylaşılabilir.

Doküman Yönetimi

Doküman yönetimi ise şirkette bulunan tüm dokümanların tek bir merkezden yönetilmesini sağlar.

Potansiyel Müşteri Yönetimi

CRM yazılımı içerisinde potansiyel müşteri havuzu oluşturmak için bu modül kullanılır. Bu şekilde hedef kitle üzerinden gerekli incelemeler yapılarak potansiyel müşterilerin şirkete kazandırılması sağlanır.

Müşteri Firma Yönetimi

Müşteri firma yönetimi modülü ile aktif olan müşterilere ait tüm detaylı bilgiler görülebilir.

İş Emirleri Takibi

Yazılım içerisinde şirket bünyesinde çalışanlara verilen iş ile ilgili emirler ve detayları bu modülden takip edilir ve işleme alınır.

Güvenlik Alt Yapısı

Bu modül ise isteğe bağlı olarak kullanıcı ya da veri bazında güvenlik sağlamak için kullanılır.

İzleme

CRM yazılımda yer alan izleme modülü de tüm işlemlerin aşama bazlı olacak şekilde hızlı ve kolayca takip edilmesini sağlar.

CRM Yazılımı İçin Siz de Bizi Tercih Edin

Eğer siz de kendi firmamız için kaliteli ve profesyonel çözümler sunan bir CRM yazılımına ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için en doğru adresin firmamız olduğunu belirtmek isteriz. Firmamız, siz müşterilerine alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile ihtiyaca uygun CRM yazılımları sunar. Şirketinizde tüm süreci kolay ve hızlı bir şekilde yönetebileceğiniz bir CRM yazılımı için siz de hemen bizimle iletişime geçin ve beklentilerinizin neler olduğunuzu bizimle paylaşarak sizlere hızlı çözümler sunmamızı sağlayın.

CRM yazılımları konusunda firmamız her zaman ihtiyaca yönelik uygulamalar geliştirmesinin yanında sektör bazlı çalışmalar da yapar. Hangi sektörde olursanız olun sadece nelere ihtiyaç duyduğunuzu ve bir CRM yazılından beklentilerinizin neler olduğunu bizimle paylaşmanız yeterli olur. Bunun ardından alanında uzman arkadaşlarımız sizler için CRM yazılımı oluşturmaya başlar ve sizleri süreç hakkında sürekli bilgilendirir. Şirketinizde potansiyel müşteriler ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunun yanında personellerinizi daha kolay bir şekilde takip ederek yönetmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey baştan sona tüm ayrıntıların düşünüldüğü bir CRM yazılımıdır. Bu tür bir yazılıma sahip olmak için yapmanız gereken sadece bizimle iletişime geçmek ve ihtiyaçlarınızı belirterek sizlere profesyonel ve kaliteli bir hizmet sunmamızı sağlamaktır.

0 Sonuçtan 1-1 Arasında Gösteriliyor.

HABERLER