Hizmetlerimiz

Web Yazılım

Yazılım Geliştirme

   Yazılım geliştirme, web sayfası kodlaması değildir. Yazılımdan ne beklendiğinin bilinmesi gereklidir. İzmir yazılım geliştirme hizmetinin profesyonel olarak gerçekleştirilmesinin en önemli adımı, beklentilerin tam olarak belirlenmesidir. Bunun ardından yazılıma başlanmakta, sonrasında da çözüm geliştirilmektedir. Çözüm müşteriyle birlikte belirlenmekte, ardından da bakım ve destek süreci başlamaktadır. Art Web Yazılım Merkezi’nde süreç basit ancak profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İşlem gerçekleştirilirken tanımlama ve planlama yapılmaktadır. Öncelikle yazılım için ayrılan bütçenin ne olduğu bilinmekte, sonrasında da geliştirme işlemine başlanmaktadır. Geliştirme aşamasında programlama dilleri, veri tabanının altyapısının sağlanması gibi konular başlanmaktadır. Bu aşamada yapılan işlemler sürekli olarak test edilmektedir. Bu sayede başarılı bir web sitesi kurularak müşteri sayısı artırılabilmektedir.

Yazılım Sonrası Eğitim Ve Destek Hizmeti

   Yazılım geliştirme hizmetinin üçüncü aşaması bakım ve destektir. Yazılım müşteriye sunulduktan ve yazılımı kullanacak olan kişilere gerekli eğitim verildikten sonra yayın aşamasına gelinmektedir. Bu aşamada bakım süreci uygulanmaktadır. Bu süreç, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, donanımın yükseltilmesi, yeni teknolojilerin hayata geçmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır. Yazılım geliştirme uygulaması kapsamında bakım sürecinde yazılım değişiklikleri de yapılabilmektedir. İzmir yazılım geliştirme sürecinde en önemli adım ne yapılacağının doğru bir şekilde belirlenmesidir. Art Web Yazılım Hizmetleri, bu adımı da müşteri ile birlikte değerlendirmekte ve en iyi sonucu uygulamaktadır. Ne yapılacağının tam olarak anlaşılması, en doğru tasarımı ortaya çıkarmaktadır. En doğru tasarımla hayata geçirilmiş web sayfası, hedef kitleye çok hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır.

Başarılı Web Sitesi İtibar ve Kazanç Sağlar

   İzmir’de Yazılım geliştirme hizmeti sunan Art Web Yazılım Merkezi, profesyonel yazılım ekibi ile kusursuz işleyen bir web sitesi tasarlamaktadır. Başarılı bir web projesi, kişi ya da firmalara öncelikle itibar, ardından da maddi kazanç sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kurulan bir web sayfası ile müşterilerle görsel ve işitsel olarak iletişim kurulabilmekte, ayrıca tüm ürünlerle ilgili detaylı bilgiler verilebilmektedir. Hizmetin ya da ürünün tüm çeşitlerinin çok kolay bir şekilde tanıtılmasına olanak sağlayan web sayfası, başarılı bir çalışmayla gerçekleştirilmeli, satış ve pazarlamaya yönelik unsurları da kapsamalıdır.