Hakkımızda

Proje Gelişim Süreci


Web Tasarım Proje Gelişim Süreci

Web tasarımda proje gelişim süreci kusursuz olmalıdır. Bu sürece ön görüşme, araştırma ve raporlama, planlama ve strateji, arayüz tasarımı, yazılım süreci ile proje sunumu dahildir. Art WebTasarım Merkezi, İzmir proje gelişim süreci içinde planlı bir çalışma gerçekleştirmektedir. Planlı bir gelişim süreci hazırlanmadıysa eksikliklerle karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Ayrıca eksiklikler olduğunda geriye dönme gereği de ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda web sitesinin yayınlanması zaman almaktadır. Bu da firmalar için zarar anlamına gelmektedir. Çünkü web sitesinin hızlı ancak profesyonel bir şekilde kurulması, ürün ya da hizmetin hedef kitleye ulaşmasını hızlandırmaktadır. Proje gelişim sürecindeki başlangıç; ön görüşmedir. Ön görüşmede beklentiler ve hedefler belirlenmekte, ayrıca firma ile ilgili detaylı bilgiler öğrenilmektedir. Sonrasında araştırma, raporlama işlemi yapılmakta ve bu sayede firmanın beklentilerini en işi şekilde karşılayacak bir tasarım ortaya çıkmaktadır. Raporlama yapılarak da tasarımın ana hatları müşteri ile paylaşılmaktadır.

Proje Geliştirme Sürecinde Planlama Şarttır

İzmir proje gelişim süreci
içinde planlama ve stratejinin de önemi büyüktür. Proje gelişim süreci İzmir işlemlerinde planlama ve strateji yapılırken web sitesi ile ilgili bilgiler toplanmakta ardından bu bilgiler, geliştirme ekibi ile birlikte değerlendirilmekte ve güçlü bir strateji geliştirilmektedir. Strateji geliştirilirken web sitesinin haritası çıkarılarak site haritası ile birlikte ana başlık ve alt başlıklar listelenmekte, böylece başlıklara göre görev paylaşımının yapılması mümkün olmaktadır. Bu da karışıklık ve vakit kaybını önlemektedir. Web sitesi hazırlanırken arayüz tasarımı da önemlidir. WebTasarım Merkezi’ndeki profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilen arayüz tasarımında toplanan bilgilerle gerek duyulan görseller oluşturularak bu vesileyle sitenin görünümü için yeterince zaman ayrılabilmektedir.

Yazılım Süreci ve Proje Sunumu

Yazılım süreci de proje gelişim süreci içine dahildir. İzmir’de proje gelişim süreci gerçekleştirilirken kusursuz bir yazılım yapılmasının önemi büyüktür. Yazılım sürecinde web sitesinin tasarımı, görsel tasarımı, grafiklerin ortaya çıkarılması gibi aşamalar bulunmaktadır. Yazılım sürecine HTML prototipinin yaratılması da dahildir. Sonrasında ise geliştirme aşaması gelmektedir ve bu aşamada ise planlama aşamasında uygulanmasına karar verilen teknolojiler ya da eklentiler oluşturulmaktadır. İzmir proje geliştirme süreci içinde proje sunumu da yer almaktadır. İzmir Web Tasarım Merkezi, proje geliştirme süreçlerini kusursuz bir şekilde yöneterek güçlü bir web sitesinin meydana getirilmesini sağlamaktadır.